SERVER HOUSING

Obezbeđujemo sve potrebne uslove da se Vaš server nalazi u našim prostorijama i da nesmetano funkcioniše. Održavanje servera je Vaša odgovornost.

Zakupljeni protok Mesečna pretplata
do 15 GB 6.000,00 RSD
do 30 GB 9.600,00 RSD
do 100 GB 18.000,00 RSD
Za svaki 1 MB prekoračenja dodajemo 1,00 dinar.
* u cenu je uračunat PDV.